Lake Bottenmete, Lake

Lakmete med många hugg

Ikväll blev det lakmete på hemmaplan. Det började bra då det högg en lake efter ett par minuter. En lake på nästan kilot. Så det var en bra start för det brukar vara mycket små lake man fångar i den älven. Efter det blev det tyvärr ingen mer landad. Men det var en del bättre hugg som vi missade. Samt försiktiga hugg som för det mesta nog tyvärr var signalkräfta. Brorsan var nere en sväng med och testa. Men det blev bara ett par hugg för hans del. Peter anslöt även han. Det blev några hugg där med men ingen krokad. Det får bli nya tag efter stor laken framöver!
 
Andreas var också iväg på lakmete men på annat håll och fick två lakar.
 
 
Riktigt fina fiskar!